Sajtkarta
 
Kalender
Sajtkarta

Välkommen till RSMH Säffle!

Många människor drabbas någon gång under sitt liv av psykisk och social ohälsa. RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykiska besvär men också för närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete.

RSMH arbetar genom kamratstöd och intressepolitik. Kamratstöd handlar om att tillsammans med andra bryta isolering och stärka självförtroendet. Intressepolitik handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter så att människor med psykisk ohälsa får inflytande och makt över sitt eget liv. Vi vill sprida kunskap om vad psykisk hälsa och ohälsa innebär.

Vi erbjuder aktiviteter och möjlighet till arbetsträning med syfte att bidra till människors återhämtning och att ge tillfälle till gemenskap . Vi bedriver vår verksamhet i lokaler på Säffle sjukhus och i Kanalvillan. Är Du inte medlem än men intresserad av verksamheten, så är Du välkommen att prova på att delta i aktiviteterna.

RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplever mental och social ohälsa.

RSMH är Rösten Som Måste Höras!

Vi behöver stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete - även från Dig som inte själv brukar psykiatrin. Ett bra sätt att stödja oss är att bli medlem.