Sajtkarta
 
Bli medlem
Ge en gåva
Medlemsmöten
Organisation
Styrelsen
Här är du: Hem / Om oss/medlemskap

Om oss

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. Förbundet arbetar med att påverka vårdgivare och lagar så att människor som mår psykiskt dåligt ska bemötas med respekt, få den professionella hjälp de behöver, erbjudas ett brett utbud av åtgärder och ges inflytande över vård och behandling.

I RSMH:s lokalföreningar som finns i hela landet kan du lära känna andra människor med liknande erfarenheter och upptäcka att du inte är ensam. Du är välkommen att ta en pratstund över en fika, delta i utflykter, kurser och föreläsningar eller kanske engagera dig i själva föreningsarbetet.  

I landet finns ett hundratal lokalföreningar. RSMH Säffle bildades 1985 och i början var det personal inom landstingspsykiatrin som ledde verksamheten. 1990 blev RSMH Säffle en brukarledd organisation under ledning av ordföranden Lennart Berg som sedan ägnade drygt 25 år åt detta uppdrag.

I RSMH har vi i många år mött människor som av olika anledningar inte har ett "vanligt jobb". Det kan vara för att man inte orkar eller inte kan. Många känner sig utanför och det kan vara svårt att se att man kan förändra sin situation. Vi hoppas att de som deltar i vår verksamhet ska komma ett steg på vägen till resten av sina liv och med ökat självförtroende, nya kunskaper och bättre motivation kan söka sig vidare mot en meningsfull sysselsättning.

Läs mer om verksamheten i Säffle idag under rubriken "Verksamhet".

Du är alltid välkommen att höra av Dig med frågor och synpunkter!