Sajtkarta
 
Café Glädjen
Fixarservice
Friskvård
Lunchcafé
Samtalsgrupper
Skaparkraft
Social lots
Syatelje
Utbildning
Väntjänst
Här är du: Hem / / Utbildning

Utbildning

Vår målsättning är att efter möjlighet och efterfrågan anordna föreläsningar och kortare kurser. Det kan t ex vara en föreläsning kring jobbsökande när vi har många deltagare som är jobbsökande, eller kring hälsa och friskvård.

Om föreläsningar är på gång så presenteras dessa i kalendern!

Den mer omfattande kursen Körskola för livet, som beskrivs nedan, har vi tyvärr ingen möjlighet att arrangera i dagsläget. Däremot lämpar sig delar av studiematerialet mycket bra som ämnen i en självhjälpsgrupp eller för kortare studiecirklar. Vissa av föreläsarna återvänder också för enstaka föreläsningar.

Körskola för Livet

Idén med kursen Körskola för Livet, förkortat KFL, var att samla kunskap vi anser att alla människor behöver kunna för att må bra till kropp och till själ och för att bättre klara sig i samhället och i mötet med andra människor.

KFL är uppdelad i fyra delkurser. Gemensamt för alla är att vi ägnar delar av dagen åt diskussioner i mindre grupper. Vi gör studiebesök och får besök av intressanta föreläsare. Det är alltid möjligt att komma med förslag på saker man vill se eller få veta mera om.

Körskola för Livets fyra delkurser är:


1. SJÄLENS HÄLSA

Här talar vi om självkänsla, självförtroende och självkännedom. Hur ökar man dessa? Vi lär oss om att hantera stress och att bli medveten om sina behov. Vi tränar våra sinnen och diskuterar livets stora frågor.
Vart vi än vänder oss så möter vi andra människor och tar på oss olika roller, därför är det viktgt att tala om relationer och kommunikation. Vi lär oss hur man uttrycker behov likaväl som hur viktigt det är att kunna lyssna, hantera konflikter mm.


2. SAMHÄLLE OCH LIVSMILJÖ

Hur fungerar den kommun där vi bor, vart vänder man sig i olika frågor. Vad kan t ex biblioteket erbjuda mer än böcker? Vi talar också om arbetsliv och besöker kanske någon arbetsplatser i Säffle. Natur och miljö ingår också i denna delkurs.


3. KROPPENS HÄLSA

För att må bra och orka med det man vill göra så gäller det att ta hand om sin kropp så bra som möjligt. Vi kommer bl a att lära oss om bra kost, motion och motivation. Vi ska också testa olika motionsformer som man kan ägna sig år individuellt och utan förkunskaper. Här finns en del att välja på; bowling, simning, ridning mm


4. VARDAGENS EKONOMI

För att vara en trygg individ är det viktigt att ha en privatekonomi som fungerar. Vi går bl a igenom hur man får koll på sina pengar och hur man blir en medveten konsument. Hur räknar man ut sina totala bostadskostnader, hur kan man börja spara och vilka försäkringar behövs egentligen? Och inte minst - hur hanterar man skulder.