Sajtkarta
 
Café Glädjen
Fixarservice
Friskvård
Föreläsningar
Lunchcafé
Samtalsgrupper
Skaparkraft
Social lots
Väntjänst
Här är du: Hem / Verksamhet

Verksamhet

Inom RSMH Säffle bedrivs många olika verksamheter. Alla medlemmar är välkomna att engagera sig i en eller flera aktiviteter, t ex sälja lotter vara med och arrangera medlemsfester eller hitta på andra aktiviteter. Likaså är alla medlemmar mycket välkomna att komma med förslag på nya aktiviteter, ämnen för studiecirklar mm.

Den största delen av RSMH Säffles verksamhet sker inom  den dagliga verksamheten "Kunskapsbanken".

Denna startades 2009 som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Idén med projektet var att genom kursverksamhet, föreläsningar och konferenser sprida den kunskapsmassa RSMH besitter och att utveckla samarbete med kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling. Idén var också att ta tillvara den livserfarenhet alla besitter och att skapa tillfälle att ge och ta emot kunskap av andra i liknande livssituation.

Målet var att långtidssjukskrivna och arbetslösa genom psykisk och fysisk träning ska återhämta sig tillräckligt för att komma vidare till en delaktig plats i samhället och någon slags meningsfull sysselsättning, arbete eller studier. Detta skulle ske genom kursen Körskola för livet och genom meningsfull sysselsättning i olika arbetsgrupper som byggdes upp efter hand.

Projektet har under åren övergått till en ordinarie verksamhet och innehållet har utvecklats.
Idag utgörs verksamheten av arbetsgrupper. skapande grupper och friskvård. Idén är att man ska få syssla med sådant man anser är intressant och givande men som också är givande för andra. Människor möts, byter erfarenheter, finner arbetsgemenskap och utvecklas. Kurser och föreläsningar anordnas efter efterfrågan och möjlighet.
Läs mera om Kunskapsbankens verksamheter under respektive rubrik!

Kolla också i "Kalendern" för aktuella tider mm för möten, vad som står på menyn etc.